Rosické TS

Technické služby Rosice

čisté město pro Vás

Vítejte

Rosické technické služby, příspěvková organizace Sklářská 853, 66501, Rosice u Brna

Město Rosice na základě usnesení Zastupitelstva města Rosice č.6/2007 ze dne 12. 4. 2007 založilo zřizovací listinou příspěvkovou organizaci Rosické TS.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

Účelem zřízení Rosických TS, příspěvkové organizace je péče o čistotu, vzhled města, zajištění funkčnosti veřejných prostranství a veřejných zařízení ve městě.

Rosické TS uskutečňují na území města Rosice tyto činnosti:

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Rosické TS je její ředitel. Ředitel je jmenován (odvoláván) na základě výběrového řízení rozhodnutím rady Města Rosice.

Děkujeme vám za zájem o naše služby.

Jaroslav Koblížek
ředitel